JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Verloopstaat investeringen met een maatschappelijk nut

Omschrijving

31-12-2018

Verloop

31-12-2019

Her-
rubr.

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
ving

Bijdragen
en
subsidies

Bedragen x € 1.000

Maatschappelijk nut vóór 2017

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

56.118

0

0

0

-3.138

0

52.980

Subtotaal

56.118

0

0

0

-3.138

0

52.980

Maatschappelijk nut na 2017

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

6.089

140

7.883

0

-238

-875

12.998

Onderhanden activa

140

-140

0

0

0

0

0

Totaal

62.347

0

7.883

0

-3.376

-875

65.978

De belangrijkste investeringen in 2019 betreffen investeringen in:

  • Infrastructuur (€ 4,6 miljoen)
  • Openbare verlichting (€ 1,6 miljoen)
  • Civiele kunstwerken (€ 0,2 miljoen)
  • Bewegwijzering (€ 0,2 miljoen).
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46