JAARSTUKKEN 2019
portal

Dit zijn de jaarstukken 2019 van de gemeente Arnhem. In de jaarstukken wordt zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over de resultaten die in 2019 zijn behaald.

 • Verhouding Lasten Stad/Wijk x €1.000.000

  € 812

  100,0 %

 • Verhouding Baten Stad/Wijk x €1.000.000

  € 805

  100,0 %

 • Waar komt het geld vandaan x €1.000.000

  € 805

  100,0 %

 • Lasten verdeeld naar wijken x €1.000.000

  € 208

  100,0 %

 • Lasten verdeeld naar programma's x €1.000.000

  € 604

  100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46