JAARSTUKKEN 2019
portal

Veranderopgaven

Zorg dichterbij

We willen inwoners passende zorg en ondersteuning bieden, waardoor mensen zo zelfredzaam en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit willen we realiseren door de zorg zoveel mogelijk dichtbij, binnen het eigen netwerk, in de eigen wijk aan te bieden. Dit programma omvat de onderdelen: WMO, jeugdzorg, doelgroepenvervoer, Sociale wijkteams en beschermd wonen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46