JAARSTUKKEN 2019
portal

Veranderopgaven

Inclusief Arnhem

Met het veranderprogramma Inclusief Arnhem wil de gemeente vanuit een overkoepelende visie, de randvoorwaarden scheppen in het publieke domein dat mensen, ongeacht hun achtergrond, religie, beperkingen, en/of seksuele voorkeur, kunnen meedoen en zich thuis voelen in Arnhem. De gemeente draagt actief uit dat samenleven in diversiteit niet kan zonder gemeenschappelijkheid, wederzijds vertrouwen en respect waarbij een ieder zichzelf moet kunnen zijn. Er wordt ingezet op bewustwording en activering in de eigen organisatie, de stad en in de wijken.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46