JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Hieronder volgt een overzicht van alle door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen in 2019 vanaf de vaststelling van de MJPB 2019-2022

Begr.
wijz.nr.

Raadsver-
gadering

Onderwerp

Exploitatie 2019

Reserves 2019

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Bedragen x € 1.000 positieve bedragen betreft voordeel, negatieve bedragen betreft nadeel

14-11-2018

Ontwerp MJPB 2019-2022

-727.523

723.645

-3.878

32.279

-36.157

0

14-11-2018

Amendementen 18A38g "Groen vertrouwen Huijgenslaan"

-70

0

-70

0

-70

0

Geamendeerde MJPB 2019-2022

-727.593

723.645

-3.948

32.279

-36.227

0

19-094

Diverse

Meerjarige effecten besluitvorming na

gereedkoming boekwerk MJPB 2018-2021

-4.960

-2.709

-7.669

2.482

-10.151

0

19-010

15-5-2019

Verzamelbesluit-1

-3.446

3.161

-285

1.709

-1.994

0

19-020

25-9-2019

Verzamelbesluit-2

-2.079

1.719

-360

0

-360

0

19-030

18-12-2019

Verzamelbesluit-3

-6.225

6.345

120

1.209

-1.089

0

19-002

27-2-2019

Gebiedsvisie "Coehoorn creatieve wijk"

-1.096

1.096

0

0

0

0

19-003

13-2-2019

Luchtagenda "Naar een schonere lucht in 2025"

-127

600

473

473

0

0

19-004

27-2-2019

Opstellen grondexploitatie Lorentz Lyceum

-1.812

2.737

925

925

0

0

19-005

27-3-2019

Bestemmen uitkering GF 2019 combinatiefuncties

-227

227

0

0

0

0

19-006

15-5-2019

Kaders voor besteding van het Klimaatfonds

-1.500

0

-1.500

0

-1.500

0

19-007

03-07-2019

Jaarstukken (FJP) 2018

-4.232

3.904

-328

-327

-1

0

19-008

03-07-2019

Programmaplan Doorbraak Naar Werk

-750

0

-750

0

-750

0

19-012

25-9-2019

Doorpakken in het Korenkwartier

-200

200

0

0

0

0

19-013

25-9-2019

Sonsbeek 2020 - verlenen extra subsidie

-150

0

-150

0

-150

0

19-014

30-10-2019

Proeftuin duurzame mode 025

-176

176

0

0

0

0

19-015

30-10-2019

Turap-2 2019

670

11.922

12.592

19.202

-6.610

0

19-031

Budgetoverheveling 2019-2020

5.924

484

6.408

6.887

-479

0

Afrondingen

0

0

Begroot 2019 Definitief

-747.979

753.507

5.528

64.839

-59.311

0

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46