JAARSTUKKEN 2019
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen bestaan uit wegen en civiele kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten), de openbare verlichting, de verkeersregelinstallaties en -voorzieningen, de riolering, het water en het groen in de stad alsmede gemeentelijk vastgoed.  Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een aanzienlijke deel van de begroting gemoeid. De kosten worden deels gedekt uit exploitatiebudgetten en deels uit investeringsbudgetten.

Sinds de verzelfstandiging van het sportbedrijf valt het beheer en onderhoud van de zwembadinstallaties en de sportvelden niet langer onder de gemeente. Het sportbedrijf is daar als huurder/ gebruiker voor verantwoordelijk, daarom worden deze onderdelen nu niet meer onder de paragraaf kapitaalgoederen opgenomen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46