JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Bijlagen

In de MJPB 2019-2022 is een overzicht gegeven met de instellingen en het te subsidiëren bedrag per instelling. Door het vaststellen van deze begroting is de maximale subsidie per vermelde instelling voor 2019 vastgesteld. Hieronder is de besteding per instelling opgenomen.

Progr

Subsidieontvanger

Begroot

Realisatie

2019

2019

R0

St. Airborne Herdenkingen

7

4

R0

St. Die Blide Incomst van Sinterniclaesz

3

3

R0

St. Jumelage Arnhem

5

5

R0

St. Viering Nat. Feest- en Gedenkdagen

19

18

Totaal R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverl

34

30

R1

Moviera

7

7

R1

St. Halt, team Gelderland

20

20

R1

St. Vitesse Betrokken

59

56

Totaal R1 Veiligheid

86

83

R2

St. Trolleymateriaal Arnhem

0

5

R2

Voorstel Arnhemse taxiverordening

50

0

Totaal R2 Verkeer, vervoer en waterstaat

50

5

R3

Binnenstad Algemeen

0

70

R3

EMIA Energie en milieutechnologie (EMT)

0

10

R3

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

0

23

R3

Hymatters

0

21

R3

Publieksevenementen

0

9

R3

RBT KAN

322

325

R3

Samenwerking Airborne-gemeeenten

0

90

R3

St. Airborne Museum

256

240

R3

St. Arnhemse Bedrijventerreinen

130

130

R3

St. Bridge to Liberation

680

680

R3

St. De Luie Hond

0

30

R3

St. Koningsdag Arnhem

0

10

R3

St. Ondernemersfonds Arnhem

380

380

R3

St. Platform Binnenstad Arnhem

0

20

R3

St. Platform Binnenstad Arnhem

51

50

R3

St. World Statues

170

170

R3

Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen

0

3

R3

Vitale economie: Creatieve sector

0

20

R3

Vitale economie: Festivals Innovate/FDFA

0

100

Totaal R3 Economie

1.989

2.381

R4

Algemeen aanpak onderwijsachterstanden

40

49

R4

B.S. Cosmicus Arnhem

2

0

R4

Bewegingsonderwijs basisonderwijs

584

688

R4

Bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs

0

152

R4

De Onderwijsspecialisten

124

0

R4

Graafschap College

41

41

R4

IVIO-Opleidingen

175

175

R4

Jinc

0

34

R4

Kluppluz BV

215

218

R4

LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem

24

24

R4

Pactum

269

269

R4

Rijn Ijssel

1.073

1.073

R4

Rijn Ijssel Roc

80

80

R4

Rozet

54

54

R4

St. Academy for Community and Talent

0

60

R4

St. Arnh Openb. Gelders Wetensch. Biblio

44

0

R4

St. Chr. Onderwijs Over en Midden-Betuwe

0

5

R4

St. Deltascholen

0

53

R4

St. Gym & Turnen Arnhem

90

90

R4

St. Kentalis Onderwijs

209

0

R4

St. Natuurcentrum Arnhem

1.710

1.732

R4

St. PAS

33

135

R4

St. Pas

2.650

2.950

R4

St. Playing for Success Arnhem

0

8

R4

St. PRAGO

89

89

R4

St. Rijnstad

98

154

R4

St. Schools cool Arnhem

31

31

R4

St. TaalOase

0

11

R4

St. WALHALLAb Nederland

25

25

R4

VMBO Het Venster

0

28

R4

VMBO 'T Venster

10

0

R4

Voortijdig schoolverlaten

0

182

Totaal R4 Educatie

7.670

8.410

R5

Algemeen Erfgoed en welstand

0

17

R5

Arnhemsche Fed van Muziekgezelschappen

6

6

R5

Arnhemse Sport Federatie

0

11

R5

Cultuur Netwerk Nijmegen

12

12

R5

Cultuurbeleid

-15

0

R5

De Nieuwe Oost

80

80

R5

Depot bodemvondsten en beheren

0

1

R5

Het Gelderse Orkest

66

66

R5

Leuke Linde Bouwspeelplaats

145

158

R5

Meerwerk door Sportbedrijf

0

216

R5

Proeftuin duurzame mode 025

200

200

R5

Proeftuinen cultuur

0

75

R5

Radboud Universiteit Nijmegen

3

3

R5

Sportbedrijf Arnhem BV

16.154

15.540

R5

St. Bezoekerscentrum Sonsbeek-Molenplts

138

135

R5

St. CASA Arnhem

20

20

R5

St. Culturele Evenementen Arnhem

35

35

R5

St. Eusebius Orgel en carill

35

34

R5

St. Eusebius

561

561

R5

St. Focus Filmtheater

667

722

R5

St. Het Huis van Puck

206

206

R5

St. Introdans

113

111

R5

St. Jacobiberg

216

229

R5

St. KAB Posttheater

192

192

R5

St. Luxor Live

397

397

R5

St. Museum Arnhem

2.920

2.955

R5

St. Musis en Stadstheater

6.884

6.884

R5

St. Productiehuis Plaatsmaken

0

25

R5

St. Productiehuis Plaatsmaken

177

182

R5

St. Rijnstad

290

282

R5

St. Rozet

8.347

8.410

R5

St. RTV Arnhem

123

123

R5

St. SLAK

195

195

R5

St. Sonsbeek & State of Fashion

559

558

R5

St. Sportcentrum Rijkerswoerd

277

486

R5

St. Toneelgroep Oostpool

65

65

R5

St. Zwembad Klarenbeek

315

310

R5

St.Omars Gym

22

22

R5

Vredenburg

35

50

Totaal R5 Cultuur, recreatie en sport

39.440

39.574

R6

2GetThere

0

160

R6

Algemeen maatschappelijke ondersteuning

1

0

R6

Arnhems Platf Chronisch zieken en Gehand

121

118

R6

Arnhems Vrijwilligersgala ( On Ganse)

10

0

R6

Arnhemse jeugd doet mee (AJDM)

27

0

R6

Bewonersplatform Rijkerswoerd

0

25

R6

Bewonersvereniging Plattenburg

0

2

R6

BNK Arnhem

0

2

R6

C.F. Chaillet-Gunning

0

5

R6

Centrum voor Activerend Werk

285

310

R6

De Helling Exp.Werkplaats

87

87

R6

De Opgroeiwinkel

11

23

R6

De Voorwerkers BV

0

39

R6

Diverzo, COC Midden-Gelderland

11

11

R6

Emancip. en sex. diversiteit

0

5

R6

ESF-subsidie scholen 2017-2018

0

222

R6

Expertise Centrum Samenleving

0

76

R6

GGNet Voortgezette Behandeling

19

18

R6

Indigo

119

116

R6

Jongerenwerk Rijnstad

20

0

R6

Kansrijk Opgroeien-Sted.voorz-niet indiv

0

25

R6

KIES voor de kinderen

0

8

R6

Koerdische Vrouwen Raad Arnhem

0

5

R6

Kunstbedrijf Arnhem

33

33

R6

Leger des Heils

0

265

R6

Leger des Heils Gelderland

122

126

R6

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp

350

402

R6

MEE Gelderse Poort

134

268

R6

Moviera

3.132

3.124

R6

Nederlandse Vereniging voor Autisme

8

8

R6

Pactum

1.494

1.558

R6

Presikhaaf Bedrijven

272

0

R6

Preventief jeugdbeleid

0

106

R6

Pro Persona Arnhem

30

44

R6

Proeftuin vroegsignalering schulden

263

0

R6

Prot Christelijke Ouderenbond Arnhem

1

0

R6

RIBW Arnhem Veluwe Vallei

0

184

R6

RIBW Dak en thuislozen

11

29

R6

RIBW Inloopvoorz

102

118

R6

RIBW OGGZ

132

112

R6

Rooms Katholieke Parochie St. Eusebius

31

39

R6

Scalabor

0

232

R6

Slachtofferhulp Nederland, Regio Oost

32

32

R6

St IrisZorg

4.362

4.291

R6

St Leergeld Arnhem -Kansrijk Opgroeien

0

54

R6

St Ome Joop's Tour

21

21

R6

St. 2GetThere Arnhem

366

0

R6

St. Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek

55

0

R6

St. Arnhemse Stadsprijs v. Vrijwilligers

0

13

R6

St. BBA

100

100

R6

St. Beheer Rozet

0

54

R6

St. Catharina

36

0

R6

St. De Huurdershuis

45

47

R6

St. De Instap

42

40

R6

St. De Klup

16

15

R6

St. Het Omgangshuis Arnhem

0

55

R6

St. Humanitas

0

16

R6

St. Humanitas

50

48

R6

St. Indifferent

0

5

R6

St. Jeugdland

65

65

R6

St. Kruispunt

198

198

R6

St. Leergeld Arnhem

244

234

R6

St. Leergeld Arnhem - AJDM

0

27

R6

St. Omars Gym

0

30

R6

St. Park Immerloo

0

8

R6

St. Present

0

20

R6

St. Rijnstad

6.127

6.826

R6

St. Stoelenproject "De Duif"

218

218

R6

St. Veilig Thuis Gelderland Midden

1.542

1.119

R6

St. Veilig Thuis jeugdbescherming

1.008

1.008

R6

St. Vitale Verbindingen

0

174

R6

St. Vluchtelingenwerk Oost-Nederland

272

387

R6

St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnhem

2

2

R6

St. Welzijn Ouderen Arnhem

2.098

1.999

R6

St.Rijnstad-Vroeg eropaf

0

149

R6

VGGM

-4

0

R6

VMBO 'T Venster

14

0

R6

Wijkprojecten

31

187

R6

Wijkvereniging Angerenstein

0

2

R6

Wijkvereniging De Oostelaar

0

15

R6

Wijkvereniging Elderveld

16

15

R6

Wijkvereniging Molenbeke

0

2

R6

Wijkvereniging Paasberg Wellenstein

0

4

R6

Wijkvereniging Rijkerswoerd

0

6

R6

Wijkvereniging Schuytgraaf

16

16

R6

Wijkverenigingen

77

18

R6

Youth for Christ Nederland

80

80

R6

Zorgbelang Gelderland

31

30

Totaal R6 Participatie en Maatschappel Ondersteun

23.986

25.535

R7

EMIA Prioriteit geven aan duurzaamheid

0

17

R7

Groepspraktijk van Verloskundigen

0

5

R7

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp

12

0

R7

NEMIA Subsidie energiescan bedrijven

48

0

R7

Puur Vroedvrouwen

0

7

R7

St. Rijnstate Ziekenhuis

16

73

R7

St. VanHarte

77

0

R7

stimulering waterstofmobiliteit Arnhem

217

241

Totaal R7 Gezondheid en Milieu

370

343

R9

Te verdelen accres

5

0

Totaal R9 Financien en bedrijfsvoering

5

0

Totaal

73.630

76.361

Subsidies op basis van subsidieregelingen

In 2019 waren er verschillende subsidieregelingen op basis van de ASV. Hieronder is een overzicht opgenomen van deze subsidieregelingen en de instellingen waaraan in 2019 een subsidie is verstrekt.

Subsidieontvanger

Begroot

Realisatie

2019

2019

Gelderland Herdenkt Airborne

1.396

1.006

Reg Airborne Regio Gelderland Herdenkt

1.396

1.006

Accordeonver Arnhem-Zuid

0

5

Amateurkunst

156

0

Arnhem Sinfonietta

0

4

Arnhems Fanfare Orkest

0

4

Arnhems Homomannenkoor Het Herenakkoord

0

2

Arnhems Interscholair Orkest

0

5

Arnhems Klarinettenkoor

0

4

Arnhems Mannenkoor Die Gelre Sanghers

0

2

Arnhems Slavisch Koor

0

2

Arnhems Symphonieorkest Nova

0

4

Arnhems Trompetter Korps

0

5

Brassband Gelderland

0

2

Cantalot

0

2

Chr. Gemeent. Zangvereniging Arnhem-Zuid

0

2

De Firma Zorgbehang

0

4

Divertimento

0

2

El ELE Dans en Muziekschool

0

5

Gelders Opera- en Operette Gezelschap

0

4

Het Binnenstadskoor

0

2

Kamerkoor Capella Arnhem

0

4

Kamerkoor Novo Cantare

0

2

Klarendal Jazz Orkest

0

4

Kleinkoor Vocare

0

4

Kunst door Oefening en Wilskracht

0

4

Muziekvereniging Crescendo Elden-Arnhem

0

5

Muziekvereniging DWS Arnhem-Zuid

0

4

Muziekvereniging Eendracht

0

5

Muziekvereniging Heijenoord

0

4

On Score

0

2

Philharmonie Gelre

0

4

Politie Kapel Gelderland Midden

0

4

Rijnstad Vocaal Theater

0

4

Show en Majorette peloton Parade Girls

0

5

Showband Mystique Arnhem

0

5

St. Arnhem Band van Scouting Nederland

0

5

St. Cappella ad Fluvium

0

2

St. Flor de Fango

0

4

St. Jabber

0

2

St. Koorschool Arnhem

0

3

St. Theater DIM

0

5

St. Toon Hermans Huis Arnhem

0

2

Toneelgroep Arnhem

0

4

Toneelvereniging Menander

0

5

Toonkunst Arnhem

0

4

Vereniging Wereldvrouwenkoor

0

2

Vrouwenkoor Klankkleur

0

2

West Arnhemsche Muziekvereniging

0

5

Zang-en Oratoriumverenig De Vrije Stem

0

2

Zangkoor All Friends

0

2

Reg Amateurkunst

156

169

Burgerinitiatieven sociaal domein

472

181

Reg Burgerkracht Sociaal Domein

472

181

BS de Madelief

2

2

St Delta voor Kath.- en prot onderwijs

101

101

St. De Basis

139

159

St. Fluvius

76

76

Reg Conciërges basisscholen

318

338

Handhaving en uitbreiding milieuzone

0

5

Reg diesel personenauto's 2019

0

5

Basisschool de Wijzer

0

1

Groenfonds: verminderen hitteplekken

0

50

Groenfonds: wijk vergroen & stadlandbouw

0

8

St. Beheer Gelden Ouderraad Julianasch.

0

4

Reg Hitteplekken en Stadslandbouw

0

63

Kunstwerk! Culturele voorz. de Liemers

19

19

Regionaal programma Volwasseneneducatie

0

51

St. Bibliotheek Veluwezoom

41

41

St. Mikado

19

19

St. Rijnstad

18

18

St. Rozet

0

11

St. TaalOase

23

23

St. Vitanos

0

35

St. Welzijn Lingewaard

37

40

St. Welzijn Ouderen Arnhem

11

11

Reg Non-Formele Taal

168

268

75 jaar Slag om Arnhem

50

33

A.H.M. Verborg

0

1

AHG Prodesse Conamur

0

5

B. Fontein

0

10

Beeldbepalende cult. evenement

119

0

CIKO '66

0

5

Cox Klevie

0

8

Guus Tangelder Jazzproducties

0

6

Like2Organize

0

8

Moncherry

0

5

Publieksevenementen

368

104

Royal Airborne

0

9

St. Arnhemse Stockdagen

0

30

St. Carnavalsoptocht regio Arnhem

0

4

St. Dancetour

0

7

St. Debatcentrum Arnhem

0

7

St. Eusebius

0

2

St. Het Nationale Park Hoge Veluwe

0

4

St. Historische Schepen Arnhem

0

4

St. Introdans

0

20

St. New Dutch Connections

0

7

St. Nieuw Gelders Kamerkoor Novo Cantare

0

2

St. Outdoor Gelderland

0

10

St. Park Open

0

10

St. Q Symphony

0

7

St. Rozet

0

9

St. t Gilde Stadswandeling

0

2

St. Team Triathlon Arnhem

0

7

St. Theaterprojecten

0

30

Studiegroep en L. G. Associatie

0

1

Reg Publieks Evenement Ronde 1

537

357

Alg Incidentele culturele activiteiten

169

50

Dookje van Dieren

0

7

Ondernemersvereniging Docks

0

10

Opera2day

0

4

St. Arnhems Work

0

9

St. Arnhemse Meisjes - New Seeds

0

18

St. Gelders DOEK

0

7

St. Machinery

0

10

St. Popwaarts

0

8

St. SMAG

0

9

St. Theatergezelschap De Vlieg

0

10

St. Wintertuin

0

8

The Chronometer's Orchestra

0

10

We Studios

0

7

Reg Publieks Evenement Ronde 2

169

167

Algemeen 2-jaarlijkse cult. Activiteiten

729

90

De Nieuwe Oost

0

15

Muziektheater De Plaats

0

55

St. Halfvol

0

60

St. Hoogte 80 Festivals

0

25

St. Jens van Daele

0

55

St. Karrevrachten Gladiolen

0

45

St. Motel Spatie

0

50

St. Nationaal Jeugd Orkest

0

63

St. Omstand

0

35

St. tgECHO

0

55

St. Theater aan de Rijn

0

40

St. Touchstones

0

60

St.KunstLAB Arnhem

0

50

Reg Publieks Evenement Ronde 3

729

698

EMIA Gasloze wijk

0

6

Reg Pioniersbijdrage afsluitkosten aardgas Arnhem 2019

0

6

BECA 2000

0

2

Dovenvereniging Liever Sportiever

0

1

ISVA Arnhem e.o.

0

5

Korfbalvereniging Oost-Arnhem

0

2

Mountain Network Arnhem / Cave Arnhem BV

0

1

R.S.V.V.

0

1

Rinaldo Visser

0

2

St. Bushi

0

3

Subsidieregeling ASF

12

0

Subsidieregeling sport

35

6

Voetbalvereniging Arnhemia

0

2

Voetbalvereniging Arnhemse Boys

0

1

VV Esa

0

0

Reg Sport

47

26

Stroomversneller

103

60

Reg Stroomversneller Cultuur

103

60

St. Rijnstad

0

12

Reg Transformatie Sociaal Domein

0

12

Gelderland Herdenkt Veluwe Remembers

1.000

970

Reg Veluwe Remembers Gelderland Herdenkt

1.000

970

Algemeen voor-vroeg-schools onderwijs

0

4

Kinderopvang SKAR

1.498

1.467

Kinderopvang Twins

113

104

Partou BV

77

55

St. Peutercentra Arnhem

1.265

1.517

St. Peutercentra Arnhem

658

734

St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje

20

-7

Reg Voorschools aanbod gemeente Arnh

3.631

3.874

Scoutinggr ST Christoforus-Lichtdragers

0

3

St. Andre de Thaye

0

2

St. De Geuzen Arnhem

0

5

St. Scouting LIDO '76

0

3

St. Scouting Schutgraaf

0

4

St. ter behartiging van Aerendheemgroep

0

3

Reg Vrijwillig jeugdwerk

0

20

A.J.E. Aries

0

23

Algemeen Wijkgericht werken

0

43

bureau Vragendenwijzer

0

11

Burenhulporganisatie voor elkaar

0

8

Fonds Arnhems Samenlevingsbeleid

63

5

Hugo de Grootschool

0

17

Integraal jeugdbeleid

0

33

Kansrijk Opgroeien Groep

0

286

Kansrijk Opgroeien- individueel

0

21

laaggeletterheid

0

8

M & N social enterprice

0

37

Paulusschool

0

18

Samenlevingsopbouw bewoners

0

26

St Jonge Alleenstaande moeders

0

45

St. Atelierbeheer SLAK

0

5

St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde

0

31

St. De Basis

0

36

ST. Fluvius

0

38

St. Kunst op de Bult

0

6

St. Motel Spatie

0

15

St. Stadscompagnie

0

15

St. Tot steun aan Klarendal

0

4

St. Verenigde Ondernemers Spijkerkwart.

0

5

St. Vitanos

0

32

St. Wijkwaswinkel

0

30

Wijkprojecten

0

14

Reg Wijkinitiatieven

63

812

8.789

9.032

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46