JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Nr.

Omschrijving

Begroot 2019 primitief

Begroot 2019 def.

Rekening 2019

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Stedelijke programma's

Bedragen x € 1.000.000

R0

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

-12,7

4,0

-8,8

-13,3

4,2

-9,1

-14,5

4,2

-10,3

R1

Veiligheid

-14,7

1,5

-13,2

-14,8

1,5

-13,3

-15,2

1,8

-13,4

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-23,2

9,2

-14,0

-23,1

9,5

-13,6

-23,4

11,3

-12,1

R3

Economie

-6,0

0,9

-5,0

-9,2

3,9

-5,3

-9,5

3,7

-5,8

R4

Educatie

-17,5

3,6

-13,8

-17,5

2,3

-15,2

-18,8

3,1

-15,8

R5

Cultuur, recreatie en sport

-51,6

8,5

-43,1

-56,5

11,2

-45,2

-56,0

12,0

-44,0

R6

Participatie en Maatschappelijke ondersteuning

-215,8

110,0

-105,7

-236,5

110,0

-126,5

-243,8

116,6

-127,2

R7

Gezondheid en milieu

-30,7

35,6

4,9

-36,8

37,3

0,5

-35,6

37,8

2,1

R8

Wonen en ruimte

-38,9

36,2

-2,7

-47,7

45,0

-2,8

-37,0

46,1

9,1

Subtotaal stedelijke programma's (R0-R8)

-411,1

209,6

-201,5

-455,5

225,0

-230,5

-453,9

236,4

-217,4

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:

R9

Lokale heffingen

-4,0

56,0

52,0

-4,0

55,0

51,0

-4,0

54,5

50,5

R9

Algemene uitkeringen

0,0

395,0

395,0

0,0

409,0

409,0

0,0

412,5

412,5

R9

Dividend

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,9

1,9

R9

Financieringsfunctie

0,0

1,0

1,0

-2,0

2,0

0,0

-0,6

1,2

0,6

R9

Overige algemene dekkingsmiddelen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

R9

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

-4,0

453,0

449,0

-6,0

467,0

461,0

-4,6

470,1

465,5

R9

Gerealiseerde kosten overhead

-81,0

34,0

-47,0

-92,0

39,0

-53,0

-60,9

8,9

-52,0

R9

Vennootschapsbelasting

-1,0

0,0

-1,0

-1,0

0,0

-1,0

-0,8

0,0

-0,8

R9

Overig

-16,9

0,0

-16,9

-2,4

-0,2

-2,6

-1,4

0,1

-1,3

Subtotaal Financiën en bedrijfsvoering (R9)

-102,9

487,0

384,1

-101,4

505,8

404,4

-67,7

479,1

411,4

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stad

-514,1

696,6

182,6

-556,8

730,7

173,9

-521,6

715,6

194,0

Wijkprogramma's

W1

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA)

-33,2

9,5

-23,7

-28,6

9,1

-19,5

-31,2

9,6

-21,6

W2

Noordwest

-28,3

2,3

-26,0

-25,8

1,6

-24,3

-27,2

1,7

-25,5

W3

Noordoost

-24,2

2,1

-22,1

-21,3

1,6

-19,7

-22,4

1,7

-20,7

W4

Presikhaaf

-24,5

2,5

-21,9

-21,9

2,1

-19,8

-26,6

2,0

-24,6

W5

Malburgen

-36,6

4,5

-32,1

-33,1

3,9

-29,2

-32,3

3,8

-28,5

W6

Schuytgraaf/Elderveld

-21,9

2,7

-19,2

-23,3

2,2

-21,1

-25,5

2,6

-22,9

W7

De Laar/Elden

-17,5

1,6

-15,9

-14,9

1,2

-13,7

-17,0

1,3

-15,7

W8

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV)

-27,5

2,1

-25,4

-22,2

1,1

-21,1

-26,0

1,3

-24,7

Gerealiseerd saldo baten en lasten wijken

-213,5

27,2

-186,3

-191,1

22,8

-168,4

-208,3

24,1

-184,2

Gerealiseerd saldo baten en lasten

-727,6

723,8

-3,8

-748,0

753,5

5,5

-729,9

739,7

9,8

Toevoeging / onttrekking aan reserves stad

R0

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,2

-0,2

-0,4

0,3

-0,1

R1

Veiligheid

0,0

0,2

0,2

-0,3

0,4

0,1

-0,2

0,7

0,6

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-6,0

6,5

0,5

-7,0

9,3

2,3

-9,0

8,4

-0,6

R3

Economie

0,0

0,1

0,1

0,0

0,4

0,4

-0,4

0,4

0,0

R4

Educatie

-6,9

6,4

-0,5

-9,3

7,7

-1,6

-9,6

8,7

-0,9

R5

Cultuur, recreatie en sport

-1,3

0,5

-0,8

-2,9

2,9

0,0

-4,8

3,5

-1,3

R6

Participatie en Maatschappelijke ondersteuning

-2,8

5,6

2,8

-8,8

7,9

-0,9

-10,2

6,6

-3,7

R7

Gezondheid en milieu

-0,3

0,0

-0,3

-2,0

3,7

1,7

-2,9

2,3

-0,6

R8

Wonen en ruimte

-0,4

0,5

0,1

-1,3

3,6

2,3

-7,9

3,4

-4,5

R9

Financien en bedrijfsvoering

-14,6

16,5

1,8

-32,9

23,2

-9,7

-38,4

23,8

-14,5

Subtotaal mutaties reserves stad

-32,3

36,2

3,9

-64,8

59,3

-5,5

-83,8

58,2

-25,6

Wijkprogramma's, onttrekking aan reserves

W1

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,2

W2

Noordwest

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

W3

Noordoost

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

W4

Presikhaaf

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

2,1

W5

Malburgen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

W6

Schuytgraaf/Elderveld

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,1

W7

De Laar/Elden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,1

W8

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

Subtotaal wijkprogramma's

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,4

8,4

Gerealiseerd resultaat

-759,9

760,0

0,2

-812,8

812,8

0,0

-813,7

806,3

-7,3

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46