JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

In 2019 is ten opzichte van de begroting een voordelig saldo van baten en lasten gerealiseerd van € 1,9 miljoen. Vervolgens is ten opzichte van de begroting voor € 9,3 miljoen aan de reserves toegevoegd. Uiteindelijk resteert een nadelig resultaat van € 7,3 miljoen dat zal worden verrekend met de Algemene Reserve.

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving

2019

2018

Bedragen x € 1.000.000

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

9,8

-0,4

Begroot totaal saldo van baten en lasten

5,5

1,5

Begrotingsafwijking saldo van baten en lasten

4,3

-1,9

Gerealiseerde mutaties reserves

-17,2

-0,5

Begrote mutaties reserves

-5,5

-1,5

Begrotingsafwijking mutaties reserves

-11,6

1,0

Gerealiseerd resultaat

-7,3

-0,9

Specificatie voor- en nadelen
Voor de gedetailleerde toelichting op de onderstaande voor- en nadelen wordt verwezen naar de afzonderlijke programmateksten in het jaarverslag. Bij elk programma staan de financiën vermeld in het onderdeel 'Wat heeft het gekost'.

Nr.

Omschrijving

Begroot 2019

Rekening 2019

Begrotingsafwijking

definitief

2019

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x €1.000.000

Stedelijke programma's

R0

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

-13,3

4,2

-9,1

-14,5

4,2

-10,3

-1,2

0,0

-1,2

R1

Veiligheid

-14,8

1,5

-13,3

-15,2

1,8

-13,4

-0,4

0,2

-0,1

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-23,1

9,5

-13,6

-23,4

11,3

-12,1

-0,3

1,7

1,5

R3

Economie

-9,2

3,9

-5,3

-9,5

3,7

-5,8

-0,2

-0,2

-0,5

R4

Educatie

-17,5

2,3

-15,2

-18,8

3,1

-15,8

-1,3

0,7

-0,6

R5

Cultuur, recreatie en sport

-56,5

11,2

-45,2

-56,0

12,0

-44,0

0,5

0,7

1,2

R6

Participatie en Maatschappelijke ondersteuning

-236,5

110,0

-126,5

-243,8

116,6

-127,2

-7,4

6,7

-0,7

R7

Gezondheid en milieu

-36,8

37,3

0,5

-35,6

37,8

2,1

1,1

0,4

1,6

R8

Wonen en ruimte

-47,7

45,0

-2,8

-37,0

46,1

9,1

10,7

1,2

11,9

Subtotaal stedelijke programma's (R0-R8)

-455,5

225,0

-230,5

-453,9

236,4

-217,4

1,6

11,5

13,1

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:

R9

Lokale heffingen

-4,0

55,0

51,0

-4,0

54,5

50,5

0,0

-0,5

-0,5

R9

Algemene uitkeringen

0,0

409,0

409,0

0,0

412,5

412,5

0,0

3,5

3,5

R9

Dividend

0,0

1,0

1,0

0,0

1,9

1,9

0,0

0,9

0,9

R9

Financieringsfunctie

-2,0

2,0

0,0

-0,6

1,2

0,6

1,4

-0,8

0,6

R9

Overige algemene dekkingsmiddelen

0,0

-0,2

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

R9

-6,0

466,8

460,8

-4,6

470,1

465,5

1,4

3,3

4,7

R9

Gerealiseerde kosten overhead

-92,0

39,0

-53,0

-60,9

8,9

-52,0

31,1

-30,1

1,0

R9

Vennootschapsbelasting

-1,0

0,0

-1,0

-0,8

0,0

-0,8

0,2

0,0

0,2

R9

Overig

-2,4

-0,2

-2,6

-1,4

0,1

-1,3

0,9

0,4

1,3

Subtotaal Financiën en bedrijfsvoering (R9)

-101,4

505,6

404,2

-67,7

479,1

411,4

33,6

-26,4

7,2

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stad

-556,8

730,5

173,7

-521,6

715,6

194,0

35,3

-14,9

20,3

Wijkprogramma's

W1

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA)

-28,6

9,1

-19,5

-31,2

9,6

-21,6

-2,6

0,6

-2,0

W2

Noordwest

-25,8

1,6

-24,3

-27,2

1,7

-25,5

-1,3

0,2

-1,2

W3

Noordoost

-21,3

1,6

-19,7

-22,4

1,7

-20,7

-1,1

0,2

-1,0

W4

Presikhaaf

-21,9

2,1

-19,8

-26,6

2,0

-24,6

-4,7

-0,1

-4,9

W5

Malburgen

-33,1

3,9

-29,2

-32,3

3,8

-28,5

0,7

-0,1

0,6

W6

Schuytgraaf/Elderveld

-23,3

2,2

-21,1

-25,5

2,6

-22,9

-2,3

0,4

-1,9

W7

De Laar/Elden

-14,9

1,2

-13,7

-17,0

1,3

-15,7

-2,0

0,1

-2,0

W8

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV)

-22,2

1,1

-21,1

-26,0

1,3

-24,7

-3,8

0,2

-3,6

Gerealiseerd baten en lasten wijkprogramma's

-191,1

22,8

-168,4

-208,3

24,1

-184,2

-17,2

1,3

-15,8

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-748,0

753,3

5,3

-729,9

739,7

9,8

18,1

-13,6

4,5

Toevoeging / onttrekking aan reserves

R0

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

-0,4

0,2

-0,2

-0,4

0,3

-0,1

0,0

0,1

0,1

R1

Veiligheid

-0,3

0,4

0,1

-0,2

0,7

0,6

0,1

0,3

0,4

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-7,0

9,3

2,3

-9,0

8,4

-0,6

-2,0

-1,0

-2,9

R3

Economie

0,0

0,4

0,4

-0,4

0,4

0,0

-0,4

0,0

-0,4

R4

Educatie

-9,3

7,7

-1,6

-9,6

8,7

-0,9

-0,3

1,1

0,8

R5

Cultuur, recreatie en sport

-2,9

2,9

0,0

-4,8

3,5

-1,3

-1,9

0,6

-1,3

R6

Participatie en Maatschappelijke ondersteuning

-8,8

7,9

-0,9

-10,2

6,6

-3,7

-1,4

-1,3

-2,8

R7

Gezondheid en milieu

-2,0

3,7

1,7

-2,9

2,3

-0,6

-0,9

-1,4

-2,3

R8

Wonen en ruimte

-1,3

3,6

2,3

-7,9

3,4

-4,5

-6,7

-0,1

-6,8

R9

Financien en bedrijfsvoering

-32,9

23,2

-9,7

-38,4

23,8

-14,5

-5,5

0,6

-4,9

Subtotaal mutaties reserves

-64,8

59,3

-5,5

-83,8

58,2

-25,6

-19,0

-1,1

-20,1

Wijkprogramma's, onttrekking aan reserves

W1

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA)

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,2

0,0

1,2

1,2

W2

Noordwest

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

0,0

0,6

0,6

W3

Noordoost

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

0,5

W4

Presikhaaf

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

W5

Malburgen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,3

0,3

W6

Schuytgraaf/Elderveld

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,1

0,0

1,1

1,1

W7

De Laar/Elden

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,1

0,0

1,1

1,1

W8

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV)

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

1,5

Subtotaal wijkprogramma's

0,0

0,0

0,0

0,0

8,4

8,4

0,0

8,4

8,4

Gerealiseerd resultaat

-812,8

812,6

-0,2

-813,7

806,3

-7,3

-0,9

-6,3

-7,1

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46