JAARSTUKKEN 2019
portal

Stad

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente. Op de webversie van de jaarstukken zijn ook de trends van deze indicatoren voor Arnhem te zien (financien.arnhem.nl).

Indicator

Jaar

Score Arnhem

Score Nederland

Toelichting

Bron

Netto arbeidsparticipatie

2018

66,5

67,8

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

CBS - Arbeidsdeelname

Personen met een bijstandsuitkering

1e halfjaar 2019

768

382

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

CBS - Participatiewet

Lopende re-integratievoorzieningen

1e halfjaar 2018

71,9

305,2

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

CBS - Participatiewet

Werkloze jongeren

2018

3

2

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Kinderen in uitkeringsgezin

2018

11

7

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

1e halfjaar 2019

660

610

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Jongeren met jeugdhulp

1e halfjaar 2019

10,8

10

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

1e halfjaar 2019

0,5

0,3

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

1e halfjaar 2019

1,2

1,1

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Netto arbeidsparticipatie

Aantal personen met een bijstandsuitkering

Aantal lopende re-integratievoorzieningen

Achterstand onder jeugd

Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Jongeren met jeugdhulp

Jongeren met jeugdreclassering

Jongeren met jeugdbescherming

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46