JAARSTUKKEN 2019
portal

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Taakvelden

Prestaties

Toename aantal inwoners dat waar mogelijk zich ontwikkelt richting betaald werk (met ondersteuning) of vrijwilligerswerk

Er is in 2019 een toename te zien geweest bij Activerend werk in het aantal inwoners dat zich heeft ontwikkeld richting vrijwilligerswerk. Dat percentage is gestegen van 6% in 2018 naar 11% in 2019.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46