JAARSTUKKEN 2019
portal

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Taakvelden

Prestaties

Percentage vacature-invulling Arnhemmers door Werkgeversservicepunt (streefpercentage 50%)

Het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) heeft in 2019 in totaal 1214 vacatures vervuld. Op 42% van de ingevulde vacatures zijn Arnhemmers geplaatst. De andere 58% van de vacature-vervullingen is verdeeld over de andere zeven deelnemende regiogemeenten van het WSP).

Percentage uitstroom door werk, onderwijs en handhaving (beïnvloedbaar)

Uitstroom uit de P-wet kan gebeuren om diverse redenen. Sommige redenen zijn niet te beinvloeden, met andere uitstroomredenen kunnen we juist sturen op uitstroom. Werk, onderwijs en handhaving zijn de beïnvloedbare uitstroomredenen. Dit is ongeveer de helft van alle uitstroom.
Het percentage van de totale uitstroom door werk was in 2019 34%, uitstroom door onderwijs was 6% en uitstroom als gevolg van handhaving was 11% van alle uitstroom.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46