JAARSTUKKEN 2019
portal

Stad

Economie

Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente. Op de webversie van de jaarstukken zijn ook de trends van deze indicatoren voor Arnhem te zien (financien.arnhem.nl).

Indicator

Jaar

Score Arnhem

Score Nederland

Toelichting

Bron

Demografische druk

2019

58,1

69,8

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%).

CBS - Bevolkingsstatistiek

Banen

2018

954,3

774

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

LISA

Vestigingen

2018

144,1

145,9

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

LISA

Functiemenging

2018

58,2

52,8

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (%).

LISA

Demografische druk

Banen per 1000 inwoners van 15-64 jaar

Vestiging (van bedrijven)

Functiemeging

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46