JAARSTUKKEN 2019
portal

Economie

Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.

Onderwerp

Toelichting

Totale

V/N

I/S

AR/

afwijking

BR

(x €1.000)

Lasten

-240

N

Uren beleid

Er is extra beleids capaciteit ingezet voor de uitvoering van dit programma om de beleids doelstellingen te realiseren.

-740

N

I

AR

Gelderland Herdenkt

Betreft een subsidieproject wat door loopt in 2020 (zie ook baten).

420

V

I

AR

Overige

Saldo van diverse mutaties. Waaronder de correctie interne verrekeningen.

80

V

I

AR

Baten

-213

N

Gelderland Herdenkt

Betreft een subsidieproject wat door loopt in 2020 (zie ook lasten).

-420

N

I

AR

RPW bijdragen Regiogemeenten

Een deel van de bijdragen voor het Regionaal Programma Werklocaties 2018 is pas in 2019 ontvangen.

79

V

I

BR

Overige

Saldo van diverse mutaties. Waaronder de correctie interne verrekeningen

128

V

I

AR

De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.

Reserve

Begroting

Rekening

Afwijking

Omschrijving

Definitief

2019

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan reserves

0

-431

-431

BR Evenementen

0

-139

-139

BR Sociaal Economisch Fonds

0

-292

-292

Ontrekkingen aan reserves

405

441

36

AR Algemene Reserve

100

100

0

BR Evenementen

180

160

-20

BR Sociaal Economisch Fonds

125

181

56

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46