JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Bijlagen

PVDA, 4e locoburgemeester Martien Louwers

Mijn taken binnen het college zijn

PVDA, 4e locoburgemeester

 • Werk en Inkomen
 • Wijksturing en Wijkzaken
 • Schulddienstverlening
 • Inclusie: inclusief diversiteit, emancipatie, integratie
 • Welzijn: Maatschappelijke opvang, welzijn, ouderenbeleid en vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
 • Burgerparticipatie

Wijkwethouder:

 • Presikhaaf Oost
 • Presikhaaf West
 • Rijkerswoerd
 • Kronenburg
 • Vredenburg
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46