JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Bijlagen

VVD, 2e locoburgemeester Roeland van der Zee

Mijn taken binnen het college zijn

VVD, 2e locoburgemeester

  • Vastgoed
  • Grondzaken
  • Mobiliteit: inclusief duurzame mobiliteit
  • Zorg: WMO, Sociale wijkteams, Inkoopmodule spec.zorg/ deelname regionaal b.o. publieke gezondheid ca., huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Project Blauwe Golven
  • Project Stadsblokken-Meinerswijk
  • Project Arnhem Centraal

Wijkwethouder:

  • Elden
  • De Laar
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46