JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Bijlagen

Groen Links, 1e locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp

Mijn taken binnen het college zijn

Groen Links, 1e locoburgemeester

 • Duurzaamheid
 • Groen
 • Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet
 • Openbare ruimte
 • Asielzaken
 • Vluchtelingenzaken
 • Dierenwelzijn
 • Project Oostelijk centrumgebied
 • Project Centrum Zuid
 • G32 fysieke pijler

Wijkwethouder:

 • Centrum
 • Spijkerkwartier
 • Arnhems Broek
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46