JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Bijlagen

VVD, 6e locoburgemeester Jan van Dellen

Mijn taken binnen het college zijn

VVD, 6e locoburgemeester

 • Economische zaken/ Acquisitie: Van Bedrijven Weten, Circulaire economie, G32 economische pijler, Regio, Provincie, Citymarketing
 • Sport
 • Publieke dienstverlening
 • Automatisering
 • Personeel en Organisatie
 • Bedrijfsvoering
 • Communicatie
 • Project Kleefse Waard

Wijkwethouder:

 • Alteveer/ 't  Cranevelt
 • Monnikenhuizen
 • Geitenkamp
 • Velperweg e.o.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46