JAARSTUKKEN 2019
portal

Veranderopgaven

Inclusief Arnhem

(Tekst uit de MJPB 2019-2022)

Om focus aan te brengen zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

  1. Ontwikkelen en toepassen van de Arnhemse norm voor toegankelijkheid als koplopergemeente.
  2. Verbeterslag naar een meer inclusieve gemeentelijke communicatie.
  3. Stimuleren dat alle Arnhemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan.
  4. Stimuleren dat de beheersing van de Nederlandse taal en laaggeletterdheid geen belemmering vormt om mee te doen in Arnhem.
  5. Optimaliseren contacten vanuit zorgaanbieders en (sociale) wijkteams richting Arnhemmers met een ondersteuningsbehoefte om de toegang tot de sociale voorzieningen te verbeteren.
  6. Bevorderen acceptatie van seksuele diversiteit.
  7. Bestrijding van discriminatie.
  8. Het bevorderen van diversiteit en inclusie onder het personeel van de gemeente Arnhem.
  9. Zichtbaar maken van kracht in de Arnhemse samenleving en gesprekken voeren met burgers die zorgen hebben over de diversiteit in de samenleving.
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46