JAARSTUKKEN 2019
portal

Noordoost

Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.

Onderwerp

Toelichting

Totale

V/N

I/S

AR/

afwijking

BR

(x €1.000)

Lasten

-1.149

N

Afwijkingen m.b.t. budgetten team Leefomgeving

Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen.

471

V

I

AR

MFC Bonte Wetering

Hogere kosten voor onderhoud en aanpassingen.

-120

N

I

BR

Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale wijkteams

Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen.

-1.390

N

I

AR

Overige

Saldo van diverse mutaties.

-110

N

I

AR en BR

Baten

166

V

Afwijkingen m.b.t. budgetten team Leefomgeving

Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen.

-21

N

I

AR

Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale wijkteams

Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen.

101

V

I

AR

Overige

Saldo van diverse mutaties.

86

V

I

AR en BR

De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.

Reserve

Begroting

Rekening

Afwijking

Omschrijving

Definitief

2019

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

Ontrekkingen aan reserves

0

514

514

AR Algemene Reserve

0

514

514

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46