JAARSTUKKEN 2019
portal

Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakvelden

Prestaties

Verbeteren bereikbaarheid centrum  met openbaar vervoer

Er is een wensenpakket neergelegd bij de provincie Gelderland voor de nieuwe concessie openbaar vervoer. Deze Arnhemse inbreng op de Programma van Eisen is een stuk dat mede tot stand is gekomen door actieve inbreng van de wijkorganisaties.  

De provincie Gelderland heeft het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-Actieplan vastgesteld. Daarmee is een beleidsplan vastgesteld dat inzet op 12 HOV-corridors om de steden en de regio Arnhem-Nijmegen bereikbaar te houden. Het complete Arnhemse Trolley-net is één van deze corridors.

Ontwikkelingsresultaat Trolley 2.0

Dit jaar zijn de eerste twee Trolley 2.0 bussen, onder grote internationale belangstelling, opgeleverd voor testen in de dienstregeling. Met deze twee bussen zijn en worden testritten uitgevoerd naar onder andere Wageningen, Nijmegen, Dieren, Doesburg en andere plaatsen in de regio. De HAN-automotive is betrokken als onderzoekende partij.  

Het project Lijn 9-Trolley 2.0 is door de provincie stopgezet. Het was volgens de provincie niet noodzakelijk dat op lijn 9 voor de concessiewisseling Trolley 2.0 ingezet zou worden.

Ook dit jaar zijn er een aantal internationale delegaties op bezoek geweest om de ervaringen van Arnhem met Trolley 2.0 te horen en te zien.

Samen met de gemeenten Wageningen, Ede, Renkum, de regio Foodvalley, de Wageningen Campus, VNO-NCW en de Economic Board is er een lobby gevoerd voor introductie van Trolley 2.0 op de Rijnlijn.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46